ZBIRAMO PRIJAVE ZA SKUPINE, KI BODO POTEKALE

OD SEPTEMBRA 2021 DO MAJA 2022

uvodno srečanje bo 30. 8. 2021 ob 18h

 

SLIKARNICA - IGRA S SLIKANJEM

Slikarnica je prostor, namenjen dogajanju spontanega slikanja oz. risanja. Je igra s slikanjem. Gre za prakso, ki jo je v svojem več kot 70-letnem delu odkril in razvil Arno Stern. Njegov način dela in ustvarjanja je bil predstavljen v dokumentarnem filmu Abeceda (Alphabet), katerega avtor je Erwin Wagenhofer.

Arno Stern, ustvarjalni pedagog in raziskovalec, živi in ustvarja v Parizu. Je direktor zavoda I. R. S. E. (Institut de Recherche en Semiologie de l'Expression), kjer poleg raziskovanja in praktičnega dela v t. i. Closlieuju tudi izobražuje za poklic pomočnika pri igri s slikanjem (Praticien-Servant du Jeu de Peindre). Arno Stern je avtor številnih knjig, v katerih predstavlja svoje dolgoletno delo in spoznanja glede spontanega risanja in formulacije (npr. Heureux comme un enfant qui peint, Le Jeu de Peindre, Le Closlieu – le Jeu de Peindre et la Formulation …).

 

Na izobraževanju v Parizu pri g. Sternu

 

Slikarnica se razlikuje od ostalih ateljejev risanja. Tukaj ni potrebno nikakršno umetniško znanje risanja, slikanja. Prav tako ni potrebe po znanju različnih risarskih tehnik. Ni potrebno biti umetnik. Ni nobenega zahtevanega, vsiljenega modela ali tematike. Slikarnica ni atelje za umetniško ustvarjanje, ampak je prostor, namenjen spontanemu risanju oz. slikanju. 

Udeležencev v igri s slikanjem se ne ocenjuje, ne analizira, ne sodi. Prav tako ni nobenega medsebojnega primerjanja in nobenega duha tekmovalnosti. Sled, ki nastane na praznem listu, je nekaj povsem osebnega, je izraz subjektivne notranjosti, ki se izrazi spontano in svobodno. Gre za prostor in čas, kjer se vsak (otrok, mladostnik in odrasli) lahko uresniči v popolni umirjenosti ter si dovoli izraziti svojo ekstremno staro, v sebi nakopičeno vsebino – to Arno Stern imenuje formulacija. Gre za doživetje formulacije skozi igro s slikanjem.

Skozi igro s slikanjem izrazimo svoj organski spomin

Formulacija je materialni izraz organskega spomina. Arno Stern predstavi formulacijo kot svetovno univerzalno kodo. Njegova odkritja temeljijo na opazovanju igre s slikanjem v Closlieuju, na potovanjih k oddaljenim plemenom v puščavo, pragozd, visokogorja ipd., predvsem k takim, ki niso imela stika z nobeno vrsto izobraževanja. Odkril je absolutno enakost naslikanih podob, ne glede na to, od kod so osebe, predvsem otroci, prihajali. Formulacija je genetsko programirana in korenini v organskem spominu. Bistvo formulacije ni v domišljiji, ampak v figurah – likih.

V igri s slikanjem se izrazi vsa bit, izrazi se mehanizem organskega spomina. Sledi, ki jih udeleženec ustvarja na list, igrajo vlogo izražanja. Gre za popolnoma spontano izražanje, ki ga ne narekuje razum.

Igra s slikanjem poudari osebnost in jo »zasidra« v zdrave temelje. Gre za razvoj osebnosti med drugimi, brez tekmovanja in primerjanja. Je igra med ostalimi, ki so drugačni, različnih starosti, poklicev … Tukaj lahko vsak najde svoje mesto. Je kraj za vse, ki se lahko izrazijo, v mirnem ambientu in v spoštljivosti do vsakogar. Pomeni sobivati in biti drug z drugim. Slikarnica je kraj različnih spodbud in strpnosti, je edinstven tovrsten medgeneracijski prostor, ki pripada vsem.

Igra s slikanjem daje moč in osvoboditev, razvija osebnost skozi veselje in občutenje uresničenja. Vpliva na človekovo samopodobo in samozavest. V zavetju Slikarnice vsak najde pot, ki mu dovoli sprejeti zaupanje vase. Odkritje te igre »potopi« v svobodo in povzroči, da se udeleženec razcveti in zablesti. Je vir pristnega otroškega veselja, ki ga tudi odrasli spet najde v sebi. Igra s slikanjem pusti v udeležencu izjemno dobre učinke. Za otroke je pomembna tudi, ker jim pomaga k boljši koncentraciji, vsakemu z njegovim lastnim razvojem.

Doživeti – izkusiti formulacijo pomeni priključiti se igri, kjer je izključeno umetniško ustvarjanje. Vsi otroci se igrajo s sledmi (»Traces«), ki ne prikazujejo ničesar. Vendar pa formulacija ni rezervirana samo za otroke. V tem načinu izražanja najdejo veselje tudi odrasli. 

 

"Aktivnost stimulira kapacitete, ki omogočajo, da se posameznik realizira in postane bolj uresničena oseba." (Arno Stern)

 

Kaj se dogaja v Slikarnici?

Skozi prosto igro s slikanjem je lahko vsakdo avtentičen in naraven. Tisto, kar slika, ne spada v umetnost, ampak v "naravno sled" - univerzalni pojav katerega preučuje Arno Stern. Posameznik popolnoma zapade v svojo igro, ne skrbi ga presoja ali ocenjevanje drugih. Verjame v to, kar počne, se počuti sposobnega in ima zaupanje vase. Na svoje dogajanje se odziva spontano in o svojem delu ne razmišlja kakor npr. umetnik.

POMOČNIK igre s slikanjem s svojo prisotnostjo spremlja ter posamezniku zagotavlja varen prostor za pravo svobodno izražanje. Ima veliko zaupanje v sposobnosti vsakega človeka, tako otroka kot odraslega. Za sam proces je nujna tedenska udeležba, neprekinjeno skozi mesece. To je pogoj, da se posameznik nauči izpustiti vse, kar ga ovira: strah pred napakami, pred neznanjem, kako narediti, pred odvisnostjo in odobravanjem drugih, negotovost, dolgčas.

VREDNOTE, ki so posledica igre s slikanjem, so: svoboda, neodvisnost, sreča, edinstvenost, avtentičnost. V procesu igre s slikanjem lahko posameznik razvije sposobnost upravljanja svojega življenja in uresničevanja sebe, saj bo igra (v najvšji vrednosti njenega pomena) njegova miselna oblika.

Vsak ima prostor, da se izrazi skozi igro. Nič ga ne postavlja v položaj, da bi se počutil manjvredno ali izključeno. Vsak je lahko edinstven in se lahko sreča z drugimi brez konkurence ali primerjave. Ni nasprotnikov, ki bi premagali, ni tekmovanj ali selekcij. Ni dobrih ali manj dobrih. Posameznik ima možnost, da se odzove na najgloblje potrebe, uprizori svoj svet, izzove življenje, želje, skrbi, sanje. Živi svojo sliko v vseh dimenzijah in se z njo igra dokler ne zadovolji svojih potreb.

 

Kako poteka igra s slikanjem v Slikarnici?

V Slikarnici se riše ali slika na list, ki je pritrjen na steno. Gre za popolnoma spoštljivo okolje, kjer vsak riše ali slika spontane sledi, v svojem ritmu, na svoj list. Ustvarja se v tišini. V središču prostora je miza, ki ima vlogo barvne palete in je narejena za prav takšen način ustvarjanja. Igra s slikanjem se vedno dogaja v skupini in ob prisotnosti pomočnika igre (Praticien-Servant du Jeu de Peindre). S tem so ustvarjeni posebni pogoji, da se igra lahko začne.

V Slikarnici ima pomočnik pomembno vlogo. Gre za neke vrste mojstrstvo, ki je sposobno služiti. Gre za čuječnost, ki spremlja vsakega udeleženca brez vpliva na njegovo vnemo izražanja in osvobajanja. Pomaga pri pridobivanju tehnike, ki je preprosta. Pomočnik ima svoj prostor znotraj skupine, v podporni drži z »dobrohotnim« pogledom in v skrbi, da lahko udeleženci nemoteno ustvarjajo, kar pripomore k temu, da dogajanje v Slikarnici postaja pomemben, spoštljiv dogodek.

 

 

Posamezne skupine bo sestavljalo pet udeležencev. Trajanje igre s slikanjem je uro in pol (90 min). Materiali za ustvarjanje so visoko kvalitetni in znamke ustanovitelja. Barve so naravne in brez škodljivih snovi.

Za sam proces in učinkovanje na posameznika se priporoča redna udeležba. Slikanje naj bi se dogajalo redno enkrat tedensko in dalj časa, vsaj eno šolsko leto.

 

Komu je Igra s slikanjem namenjena? 

ODRASLIM, ki bi se radi vrnili k igranju z barvami iz čistega užitka in ki bi vse misli pustili pred vrati. Vsem, ki bi radi odkrili razsežnost dobrega počutja v trenutku v katerem lahko slikate brez ciljev, samo zase.

OTROKOM, ki bi jim starši želeli omogočiti dejavnost stran od stresa, tekmovanja in ocenjevanja ter jim s spontanimi kretnjami omogočiti trenutek, da izrazijo svoj svet, svoje sanje, svoje skrbi v igri z barvami.

 

Vpliv igre s slikanjem na osebnost: 

-v udeležencu pusti izjemno dobre učinke,

-pozitivno vpliva na samopodobo,

-razvoj samozaupanja, sprejemanja samega sebe, samospoštovanja,

-obuditev spontanosti,

-občutje pristnega veselja,

-globoka sprostitev,

-izboljšanje koncentracije,

-zgradi in utrdi stik s svojim resničnim jazom.

 

ZBIRAMO PRIJAVE ZA SKUPINE, KI BODO POTEKALE OD SEPTEMBRA 2021 DO MAJA 2022

 

Termini: 

- ponedeljek: od 15:30 do 17:00

                         od 18:00 do 19:30

 

Cena:

Od 5 - 100 let (90 minut) = 68 € na mesec

 

Delavnico vodi:

mag. Jolanda Kraner, praticienne-servante du jeu de peindre

 

Knjiga: ORGANSKI SPOMIN, Jolanda Kraner

Pri nas na voljo. Cena 22 € Za naročilo nas lahko kontaktirate.

 

Povezave:

www.arnostern.com